Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obsahujú práva a povinnosti zákazníka (ďalej len „zákazník“) využívajúce služby elektronického obchodu poskytované prostredníctvom webových stránok www.dianafehernemu.hu a www.dianaspodnepradlo.sk . (Poskytovateľ služby a zákazník spolu ďalej: strany). VOP sa vzťahujú na všetky právne transakcie a služby, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom webových stránok www.dianafehernemu.hu a www.dianaspodnepradlo.sk .   

 1. Všeobecné informácie, uzavretie zmluvy medzi stranami

1.1. Rozsah týchto VOP sa vzťahuje na všetky elektronické služby poskytované obchodovanie v na území Maďarska a Slovenska prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len Diána bielizeň internetovom obchode ), nachádzajúce sa na internetových stránkach www.dianafehernemu.hu a www.dianaspodnepradlo.sk (ďalej len webových stránok) . . Ďalej sa rozsah týchto VOP rozširuje na všetky obchodné transakcie na území Maďarska a Slovenska, ktoré sú uzatvárané medzi Stranami uvedenými v tejto zmluve. Diana V Spodná bielizeň   CVIII z roku 2001 o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákona („Elkertv.“).

1.2. Nákupy na Dianu prádlo internetový obchod sú možné s objednávkou umiestnený elektronicky, spôsobom uvedeným v týchto VOP.

1.3. Významná časť služieb na bielizeň Diany internetovom obchode je k dispozícii všetkým užívateľom, a to aj bez registrácie. Niektoré služby však podliehajú registrácii (a následnému vstupu), na ktorú má v súlade s VOP nárok ktokoľvek. 

1.4. Po zadaní objednávky je možné zmluvu slobodne a bez následkov upravovať alebo rušiť, až kým nebude splnená. To je možné telefonicky a e-mailom. Zmluva uzavretá medzi Zmluvnými stranami s kúpou tovaru v maďarskom alebo slovenskom jazyku sa považuje za písomnú zmluvu, poskytovateľ služieb ju zaregistruje a uchová po dobu 5 rokov od jej uzavretia.

1.5. Jazyk zmluvy je maďarský alebo slovenský .

1.6. Poskytovateľ služieb nepredloží ustanovením akékoľvek kódexu správania.

 1. Registrácia

2.1. Kliknutím na tlačidlo Prihlásiť sa na domovskej stránke kliknutím na odkaz „ Vytvoriť vlastný účet“ sa stránka načíta, môžete sa zaregistrovať / prihlásiť vyplnením formulára, ktorý sa skladá z dvoch častí. Po predbežnom žiadateľovi o údaje (priezvisko, meno, skutočná e-mailová adresa a zvolené heslo) nasleduje podrobnejší formulár s osobnými údajmi, ktorý je možné vyplniť pred zadaním objednávky. Klient registráciou na Webovej stránke vyhlasuje, že si prečítal a prijal podmienky týchto VOP a Vyhlásenie o ochrane osobných údajov zverejnené na Webovej stránke a že súhlasí so spracovaním údajov zahrnutým do Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

2.2. Poskytovateľ služby nezodpovedá za žiadne oneskorenia dodávky alebo iné problémy alebo chyby, ktoré je možné vysledovať späť k nesprávnym a / alebo nepresným údajom poskytnutým zákazníkom. Poskytovateľ služby nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku zabudnutia hesla zákazníkom alebo sprístupnenia neoprávneným osobám z akýchkoľvek dôvodov, ktoré nemožno pripísať poskytovateľovi služieb. Poskytovateľ služieb zaobchádza so všetkými registráciami ako s nezávislým právnym subjektom. K predtým zaznamenaným údajom máte prístup po prihlásení kliknutím na tlačidlo Nastaviť osobné údaje. Svoje osobné údaje môžete zmeniť kliknutím na tlačidlo upraviť, čo môže mať vplyv aj na údaje aktívnych objednávok. Poskytovateľ služby nezodpovedá za žiadne škody ani chyby vyplývajúce zo zmeny zaregistrovaných údajov zákazníkom.

 1. objednať

3.1. Základné vlastnosti a vlastnosti tovaru, ktorý sa má kúpiť, pokyny na použitie tovaru nájdete na informačnej stránke konkrétneho článku tak, že v návode na použitie, ktorý je priložený k produktu, uvediete podrobné skutočné vlastnosti tovaru. Poskytovateľ služby sa považuje za splneného kontraktom, ak má produkt priaznivejšie a výhodnejšie vlastnosti ako informácie uvedené na webových stránkach alebo v návode na použitie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tovaru pred zakúpením, je vám k dispozícii náš zákaznícky servis. Návod na použitie nami predávaného produktu, pokiaľ to vyžaduje zákon, je priložený k produktu. Pokiaľ náhodou nedostanete povinné pokyny na použitie s tovarom, oznámte to prosím nášmu zákazníckemu servisu bezprostredne pred použitím tovaru, vymeníme ich. Ak potrebujete viac informácií o kvalite, základných vlastnostiach, použití a použiteľnosti ktoréhokoľvek z tovarov na webových stránkach, ako sú uvedené na webových stránkach, kontaktujte náš zákaznícky servis, ktorého podrobnosti a kontaktné údaje nájdete v časti 1.5.

3.2. Kúpna cena je vždy suma uvedená vedľa vybraného produktu, ktorá, pokiaľ nie je uvedené inak, už obsahuje DPH. Kúpna cena za produkty nie sú držať Almaz za cenu dodávky .

3.3. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu cien produktov, ktoré je možné objednať z webových stránok, za predpokladu, že zmena nadobudne účinnosť v rovnakom čase, ako sa objaví na webových stránkach. Novela nemá nepriaznivý vplyv na kúpnu cenu už objednaných výrobkov. Pri uskutočňovaní platby online kreditnou kartou vám v prípade poklesu ceny medzi odoslaním oznámenia o elektronickej platbe a prijatím produktu nebudeme môcť vrátiť platbu. Bezpečnostná kontrola online platobnej transakcie trvá minimálne 24 hodín, potom je možné produkt iba vyzdvihnúť.

3.4. Ak aj napriek všetkej starostlivosti Poskytovateľa služby bude na povrchu Webovej stránky uvedená nesprávna cena, najmä pokiaľ ide o zjavne nesprávnu, napr. za cenu „0“ HUF alebo „1“ HUF, ktorá sa výrazne líši od všeobecne známej, všeobecne akceptovanej alebo odhadovanej ceny produktu, pravdepodobne v dôsledku chyby systému, nie je poskytovateľ služby povinný dodať produkt za nesprávnu cenu, môže však ponúknuť dodanie za správnu cenu, s vedomím čoho môže Zákazník odstúpiť od svojho zámeru nákupu. Obrázky produktov zverejnené na webovej stránke sú iba ilustračnými obrázkami, ktoré sa môžu líšiť od skutočnosti.

3.5. Objednávka sa prijíma prostredníctvom webových stránok poskytovateľa služieb iba od registrovaného zákazníka a iba vtedy, ak zákazník vyplní všetky polia požadované pre objednávku. (Ak zákazník vyplní pole nesprávne alebo neúplne, zobrazí sa mu chybové hlásenie od poskytovateľa služby.) Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za žiadne oneskorenia dodávky alebo iné problémy alebo chyby, ktoré je možné vysledovať späť k údajom o objednávke poskytnutým zákazníkom nesprávne a / alebo nepresne.

Objednávku je možné uskutočniť vo webovom obchode Diána Underwear po prihlásení po registrácii a následnom použití Nákupného košíka. Zákazník môže pridať vybrané produkty do svojho košíka pomocou tlačidla „Košík “ na stránke s podrobnými informáciami o produkte, ktoré sa objaví po kliknutí na každý produkt Zobraziť obsah košíka, v znení zmien doplnení, je možné a odstrániť webovú stránku. Ak zákazník dokončil obsah košíka, kliknutím na štítok „Platba“ sa musí prihlásiť na webovú stránku alebo sa zaregistrovať, aby mohol uskutočniť svoju objednávku. Potom si môžete vybrať z metód prijímania. Ak ste zadali všetky požadované údaje, potom si kliknutím na tlačidlo „Ďalšia ponuka platieb kliknutím na“ môžete zvoliť spôsob platby konečnej sumy objednávky alebo dokonca možnosť úpravy fakturačnej a dodacej adresy a dodacích podmienok. Ak ste si vybrali niektorý z platobných spôsobov, objednávka sa odošle a ponuka sa odošle po kliknutí na „Dokončiť objednávku“. Objednávka sa preto odosiela kliknutím na tlačidlo „ Dokončiť objednávku“, čím sa pre zákazníka vytvára platobný záväzok Ak sa zákazník rozhodne platiť kreditnou kartou a klikne na tlačidlo „Dokončenie objednávky“, potom bude v Maďarsku SimplePay (prevádzkovaná spoločnosťou Mobile OTP) na Slovensku CIB Bank presmerovaná na bezpečnostnú stránku nákupu.     

 1. Opraviť chyby pri zadávaní údajov

4.1. V ktorejkoľvek fáze objednávky a do odoslania objednávky Poskytovateľovi služby má Zákazník možnosť kedykoľvek v Webovom obchode opraviť chyby zadávania údajov v rozhraní objednávky (napr. Vymazanie produktu z košíka kliknutím na „Odstrániť“).

 1. Viazanie ponúk, potvrdenie

5.1. Poskytovateľ služby bezodkladne potvrdí zákazníkovi zaslanú ponuku (objednávku) zaslanú zákazníkom, a to najneskôr do 48 hodín automatickým potvrdzovacím e-mailom, ktorého potvrdzovací e-mail obsahuje údaje poskytnuté zákazníkom počas nákupu alebo registrácie (napr. fakturačné a prepravné údaje), ID objednávky, dátum objednávky, zoznam položiek pre objednaný produkt, množstvo, cena produktu, náklady na prepravu a konečná suma, ktorá sa má zaplatiť. Tento potvrdzovací e-mail iba informuje zákazníka, že poskytovateľ služby prijal jeho objednávku.

5.2. Zákazník je zbavený povinnosti predložiť ponuku, ak od poskytovateľa služby nedostane osobitný e-mail o prijatí týkajúce sa jeho odoslanej objednávky bezodkladne, tj. Do 48 hodín.

5.3. Pokiaľ zákazník už poslal objednávku Poskytovateľovi služieb a všimne si chybu ohľadom údajov v potvrdzovacom e-maile, musí to do 1 dňa oznámiť Poskytovateľovi služby.

5.4. Objednávku možno kvalifikovať ako zmluvu uzavretú elektronicky, pre ktorú platí zákon V z roku 2013 o občianskom zákonníku, zákon CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou. právo je uplatniteľné. Zákazka spadá do rozsahu pôsobnosti vládneho nariadenia 45/2014 (II.26.) O podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikmi a zohľadňuje ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83 / EÚ o právach spotrebiteľov.

 1. Zásady prepravy a rodiny

6.1. Zásielky sa doručujú poštou a kuriérskou službou (GLS). Dodacia doba produktu je opísaná webovým obchodom počas procesu platby a je uvedená aj v potvrdzovacom e-maile. Môžete si dohodnúť dátum dodania pomocou telefónneho čísla alebo e-mailu v potvrdzovacom e-maile.

Spôsoby dopravy: poštou, kuriérskou službou (GLS)

Dodacia lehota: 2-4 dni, ktorá sa počíta od prijatia sumy na náš bankový účet.

Prepravné poplatky

Kuriérskou službou v prípade bankového prevodu:

Pod 12 000 HUF brutto 1280 HUF

Cez 12 000 HUF brutto 1 360 HUF.

V prípade platby na dobierku: Kuriérska služba - základný poplatok + 380 HUF.

Poštovné je brutto 800 HUF (táto možnosť závisí od hmotnosti, systém ju ponúka až pre 2 produkty).

Momentálne expedujeme do zahraničia na Slovensko.

Prepravné náklady do 20 000 HUF sú 2 794 HUF. V takom prípade je možné zvoliť iba platbu kreditnou kartou alebo bankovým prevodom.

 

Nad 20 000 HUF sú náklady na doručenie 2 921 HUF. V takom prípade je možné zvoliť iba platbu kreditnou kartou alebo bankovým prevodom.

6.4. Služby objednané na Webovej stránke poskytuje Poskytovateľ služieb na mieste uvedenom v potvrdení objednávky zaslanom Zákazníkovi e-mailom.

6.5. Zákazník môže poskytnúť informácie o spôsoboch platby a možnostiach inkasa poskytovaných poskytovateľom služby na https://www.dianaspodnepradlo.sk/vasarlasi_feltetelek_dianabt .   

 

 1. Právo na odstúpenie

Zákazník môže do ôsmich pracovných dní od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu. Zákazník si môže uplatniť právo na odstúpenie odo dňa, keď dostal tovar. Predávajúci je povinný vrátiť zákazníkovi čiastku zaplatenú okamžite, najneskôr však do tridsiatich dní od odstúpenia.

Zákazník znáša náklady spojené s vrátením tovaru v dôsledku uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Okrem toho zákazník neznáša žiadne ďalšie náklady. Predávajúci však môže požadovať náhradu škody vzniknutej v dôsledku nesprávneho použitia tovaru. Ak tovar vrátený na základe práva na odstúpenie od zmluvy nie je v bezchybnom a predajnom stave, je zákazník povinný zaplatiť náhradu, ak spôsobil zhoršenie, zničenie alebo inú nemožnosť vrátenia tovaru úmyselne alebo z nedbalosti.

Ak sa zistí, že je výrobok počas otvorenia poškodený za prítomnosti osoby, ktorá ho doručuje (poštové doručenie, kuriér), a k poškodeniu došlo pred prevzatím tovaru, zabezpečíme bezodkladné vrátenie produktu a zrušenie predaja. Akékoľvek poškodenie alebo nedostatok obsahu počas doručenia zásielky musia byť zahrnuté do vecnej správy medzi prevádzateľom a nadobúdateľom! Nemôžeme niesť zodpovednosť za akýkoľvek následný nedostatok obsahu alebo poškodenie!

17/1999 o výkone práva na odstúpenie. Text vládneho nariadenia si môžete stiahnuť z webovej stránky Národného úradu na ochranu spotrebiteľa.

 1. Záruka

8.1. Povinná záruka

8.1.1 Pokiaľ ide o produkty Poskytovateľa služieb, Občiansky zákonník a 151/2003. (IX. 22.) vlády, čo znamená, že počas záručnej doby sa zbavuje zodpovednosti, iba ak preukáže, že vadu možno vysledovať späť k nesprávnemu použitiu produktu.

8.1.2. Trvanie záruky (záručná doba) so skutočným plnením, tj s dodaním produktu zákazníkovi, alebo ak uvedenie do prevádzky vykoná poskytovateľ služby alebo jeho zástupca, dňom uvedenia do prevádzky. Ustanovenia vyhlášky 151/2003 o povinnej záruke na určitý tovar dlhodobej spotreby sa považujú za tovar dlhodobej spotreby. (IX.22.) Vládneho nariadenia, pre ktoré zákon predpisuje jednoročnú povinnú záručnú dobu. (Hmotná) pôsobnosť vyhlášky sa vzťahuje iba na výrobky predávané na základe novej spotrebiteľskej zmluvy uzavretej na území Maďarska a uvedených v prílohe vyhlášky.

Na vadu sa nevzťahuje záruka, ak sa príčina vady vyskytla po dodaní produktu zákazníkovi, napríklad ak vada

- nesprávne uvedenie do prevádzky (pokiaľ uvedenie do prevádzky nevykonal poskytovateľ servisu alebo jeho zástupca, alebo ak nesprávne uvedenie do prevádzky nevyplýva z chyby v užívateľskej príručke)
- nesprávne použitie, nedodržanie užívateľskej príručky, - nesprávne skladovanie, nesprávna manipulácia, poškodenie,
- elementárne poškodenie, spôsobené prírodnou katastrofou.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, Zákazník:

- najmä môže podľa vlastného uváženia vyžadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je možné splniť zvolený nárok na záruku alebo by znamenal neprimerané dodatočné náklady pre poskytovateľa služby v porovnaní s ostatnými nárokmi na záruku , berúc do úvahy hodnotu výrobku v dobrom stave, vážnosť a splnením záručného nároku spôsobil škodu na záujmoch Klienta.
- ak poskytovateľ služby neuskutočnil opravu alebo výmenu, nemôže ju splniť v lehote zodpovedajúcej tejto povinnosti, v záujme spotrebiteľa alebo ak záujem zákazníka o opravu alebo výmenu prestal, zákazník môže požadovať, opraviť chybu na náklady samotného poskytovateľa služby alebo ju nechať opraviť u iného, ​​alebo odstúpiť od zmluvy. Pre malú chybu nie je priestor na výber.

Ak Zákazník reklamuje výmenu do troch pracovných dní od zakúpenia (uvedenia do prevádzky) z dôvodu chyby na produkte, je Poskytovateľ služby povinný produkt vymeniť, pokiaľ vada bráni v zamýšľanom použití.

Opravy alebo výmeny musia byť vykonané v primeranom čase, v záujme zákazníka, berúc do úvahy vlastnosti produktu a zamýšľané použitie zákazníka. Poskytovateľ služieb sa bude usilovať vykonať opravu alebo výmenu maximálne do pätnástich dní.

Počas opravy môžu byť do produktu inštalované iba nové diely.

Záručná doba nezahŕňa časť doby opravy, počas ktorej zákazník nemôže produkt používať podľa určenia. V prípade výmeny (opravy) výrobku alebo časti výrobku začína záručná doba znova platiť na vymenený (opravený) výrobok (súčasť výrobku) a na vadu, ktorá sa vyskytne v dôsledku opravy.

8.1.3. Náklady spojené s plnením záručnej povinnosti znáša poskytovateľ služby.

8.1.4. Poskytovateľ služby je zbavený svojej záručnej povinnosti, iba ak preukáže, že príčina vady vznikla po splnení.

8.1.5. Zákazník však nebude mať právo uplatniť súčasne záruku a záruku a záruku na výrobok a záruku kvôli rovnakej vade. Bez ohľadu na tieto obmedzenia má kupujúci právo na práva vyplývajúce zo záruky bez ohľadu na práva uvedené v bodoch 9.1 a 9.2.

8.1.6. Záruka nemá vplyv na vymáhanie zákonných práv zákazníka, najmä záruk na spotrebný materiál a výrobky alebo na škody.

8.1.7. Ak medzi stranami dôjde k sporu, ktorý sa nedá vyriešiť priateľsky, môže Klient v súlade s článkom 12.2 začať konanie zmierovacej rady. ako je uvedené v bode.

8.2. Dobrovoľná záruka

8.2.1. Poskytovateľ služby poskytuje záruku (záruku) na výrobky, ktoré predáva na webovej stránke, v popise produktu, ktorá môže byť dlhšia ako obdobie uvedené v nariadení vlády. Poskytovateľ služby informuje o trvaní záruky pre každý výrobok najneskôr prostredníctvom údajov na záručnom liste (záručný list) poskytnutom pri prevzatí produktu zákazníkom.

 1. Záruka

9.1. Záruka na spotrebný materiál

9.1.1. V prípade chybného výkonu zo strany poskytovateľa služby môže zákazník uplatniť nárok na záruku voči poskytovateľovi služby. V prípade spotrebiteľskej zmluvy môže zákazník uplatniť svoje záručné nároky do 2 rokov od dátumu prevzatia, a to na chyby výrobku, ktoré už existovali v čase dodania produktu. Po uplynutí dvojročnej premlčacej doby nemôže zákazník ďalej uplatňovať svoje záručné práva.

9.1.2. V prípade spotrebiteľskej zmluvy môže držiteľ práva uplatniť svoje záručné nároky v premlčacej lehote 1 roka od dátumu prijatia.

9.1.3. Zákazník môže podľa vlastného uváženia požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je nemožné uspokojiť ním zvolený dopyt alebo by to pre poskytovateľa služieb znamenalo neúmerné dodatočné náklady v porovnaní s vybavením jeho ďalších požiadaviek. Ak zákazník nepožiadal o opravu alebo výmenu alebo o ňu nemohol požiadať, môže požiadať o primerané dodanie protiplnenia alebo môže zákazník chybu opraviť na náklady poskytovateľa služby alebo ju dať opraviť alebo v konečnom dôsledku odstúpiť od zmluvy. Pre malú chybu nie je priestor na výber.

9.1.4. Zákazník môže previesť z vybraného práva na záruku na iného, ​​je však povinný znášať náklady na prevod, pokiaľ to nebolo opodstatnené alebo ak to poskytovateľ služby neodôvodnil.

9.1.5. Zákazník je povinný oznámiť poskytovateľovi služby vadu ihneď po jej zistení, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia vady.

9.1.6. Zákazník môže uplatniť svoj nárok na záruku na dodávku priamo proti Poskytovateľovi služieb.

9.1.7.9.1.7. Do šiestich mesiacov od splnenia zmluvy neexistujú iné podmienky než oznámenie chyby, aby sa uplatnil váš nárok na záruku, ak zákazník preukáže, že produkt kúpil od poskytovateľa služieb (predložením faktúry alebo kópie faktúry). V takom prípade je poskytovateľ služby zbavený záruky, iba ak vyvráti túto domnienku, tj. Preukáže, že k chybe produktu došlo po dodaní zákazníkovi. Ak poskytovateľ služby dokáže, že príčina chyby bola spôsobená príčinou, ktorá sa dá pripísať zákazníkovi, nie je povinný prijať záručnú reklamáciu zo strany zákazníka. Po uplynutí šiestich mesiacov od plnenia je však Zákazník povinný preukázať, že ním uznaná vada v čase plnenia už existovala.

9.1.8. Ak zákazník uplatní svoj záručný nárok na časť, ktorú je možné od produktu oddeliť, pokiaľ ide o uvedenú vadu, nebude sa záruka považovať za platnú pre ostatné časti produktu.

9.2. Záruka na výrobok

9.2.1. V prípade chyby na produkte (hnuteľnej veci) je Zákazník kvalifikovaný ako spotrebiteľ - podľa svojho výberu - môže uplatniť záruku alebo reklamáciu uvedenú v časti.

9.2.2. Zákazník však nebude mať právo súčasne uplatniť nárok na záruku na výrobok a na záruku na výrobok z dôvodu rovnakej chyby. V prípade úspešnej reklamácie produktu však môže zákazník uplatniť svoj záručný nárok na výrobcu vymeneného produktu alebo opraveného dielu.

9.2.3. Ako reklamáciu výrobku môže zákazník požadovať iba opravu alebo výmenu chybného výrobku. V prípade reklamácie výrobku je Zákazník povinný preukázať vadu výrobku.

9.2.4. Výrobok sa považuje za chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase jeho uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti stanovené výrobcom.

9.2.5. Zákazník môže uplatniť záručnú reklamáciu produktu do dvoch rokov od uvedenia produktu na trh výrobcom. Po uplynutí tejto lehoty toto právo stráca. Zákazník bezodkladne po zistení chyby upovedomí výrobcu o vade. Chyba nahlásená do dvoch mesiacov od zistenia chyby sa považuje za nahlásenú bezodkladne. Spotrebiteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté v dôsledku oneskorenia komunikácie.

9.2.6. Zákazník môže uplatniť svoju záručnú reklamáciu voči výrobcovi alebo distribútorovi hnuteľného majetku (poskytovateľ služieb).

9.2.7. A Ptk. výrobca a distribútor produktu.

9.2.8. Výrobca, distribútor (poskytovateľ služieb) je zbavený svojej záručnej povinnosti len vtedy, ak dokáže, že:

 •                      výrobok nebol vyrobený alebo uvedený na trh v rámci jeho nepodnikateľskej činnosti, alebo
  • vada nebola rozpoznateľná v stave vedy a techniky v čase uvedenia na trh, alebo
  • vada produktu vznikla uplatnením právnych predpisov alebo záväzných predpisov. 

9.2.9. Stačí, aby výrobca alebo distribútor (poskytovateľ servisu) preukázal dôvod výnimky.

 1. Zodpovednosť

10.1. Informácie na webových stránkach boli zverejnené v dobrej viere, slúžia však iba na informačné účely, poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť týchto informácií.

10.2. Zákazník môže používať webovú stránku iba na svoje vlastné riziko a akceptuje, že poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za majetkové a nemajetkové škody vzniknuté v dôsledku ich používania, okrem zodpovednosti za porušenie zmluvy spôsobené úmyselným zneužitím úradnej moci alebo trestným činom. .

10.3. Poskytovateľ služieb vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za správanie používateľov webových stránok. Zákazník nesie plnú a výlučnú zodpovednosť za svoje vlastné konanie. V takom prípade Poskytovateľ služby plne spolupracuje s konajúcimi orgánmi s cieľom zistiť porušenie.

10.4. Stránky služby môžu obsahovať spojovacie body (odkazy), ktoré vedú na stránky iných poskytovateľov služieb. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za postupy ochrany údajov a ďalšie činnosti týchto poskytovateľov služieb.

10.5. Poskytovateľ služby je oprávnený, ale nie je povinný, kontrolovať obsah, ktorý môžu Klienti sprístupniť počas používania Webovej stránky, a Poskytovateľ je oprávnený, ale nie je povinný, hľadať znaky nezákonnej činnosti, pokiaľ ide o zverejnený obsah.

10.6. Vzhľadom na globálny charakter internetu sa zákazník zaväzuje, že pri používaní webových stránok bude konať v súlade s ustanoveniami platných vnútroštátnych právnych predpisov. Ak podľa práva štátu klienta nie je povolená akákoľvek činnosť súvisiaca s používaním webových stránok, nesie výlučnú zodpovednosť za použitie klient.

10.7. Ak si zákazník všimne na webovej stránke nevhodný obsah, je povinný to okamžite oznámiť poskytovateľovi služieb. Ak poskytovateľ služieb zistí, že signál je v priebehu jeho konania v dobrej viere, oprávnený, je oprávnený tieto informácie okamžite vymazať alebo zmeniť.

 1. Autorské práva

11.1. Webové stránky sú chránené autorskými právami. Poskytovateľ služieb je držiteľom autorských práv alebo autorizovaným používateľom všetkého obsahu zobrazeného na webových stránkach a pri poskytovaní služieb dostupných na tomto serveri: akékoľvek dielo chránené autorskými právami alebo iná duševná tvorba (vrátane okrem iného všetkej grafiky a iných materiálov, rozloženia, úprav, softvér a ďalšie riešenia, nápady, implementácie).

11.2. Obsah alebo časti webových stránok môžu byť uložené alebo vytlačené na fyzických alebo iných dátových nosičoch pre súkromné ​​použitie alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa služieb. Používanie nad rámec súkromného použitia - ako napríklad ukladanie do databázy, prenos, publikovanie alebo sťahovanie, uvádzanie na trh - je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa služby.

11.3. Okrem práv výslovne uvedených v týchto VOP, registrácia, používanie Webovej stránky alebo akékoľvek ustanovenie VOP neposkytuje Zákazníkovi právo používať alebo využívať akýkoľvek obchodný názov alebo ochrannú známku na Webovej stránke. Okrem zobrazenia, dočasnej reprodukcie a súkromného kopírovania súvisiaceho s riadnym používaním webových stránok sa tieto intelektuálne diela nemôžu používať alebo využívať v žiadnej inej podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa služieb.

 1. Možnosti presadzovania

Podľa platných právnych predpisov poskytovateľ služieb ústnu sťažnosť (v obchode) okamžite prešetrí a v prípade potreby ju napraví, ak to povaha sťažnosti umožňuje. Ak Zákazník nesúhlasí s vybavením reklamácie alebo nie je možné okamžité prešetrenie reklamácie, Služba o reklamácii a jej postavení s tým súvisiaceho urobí záznam a kópiu, ktorá ho odovzdá, aby ho mohol umiestniť v prípade ústnej reklamácie osobne komunikovanej telefonicky. V prípade ústnej sťažnosti ju Komisia pošle zákazníkovi najneskôr v rovnakom čase ako vecná odpoveď uvedená v časti písomnej sťažnosti a postupuje v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa písomnej sťažnosti.  

Poskytovateľ služby musí pri ústnej sťažnosti zaslanej telefonicky poskytnúť jedinečné identifikačné číslo, ktoré uľahčí sledovanie sťažnosti. Poskytovateľ služby je povinný oznámiť toto číslo zákazníkovi.

Poskytovateľ služby je povinný preskúmať písomnú sťažnosť do tridsiatich dní od jej prijatia a reagovať na ňu po zásluhách a prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa odpoveď dostala k zákazníkovi. Ak poskytovateľ služby zamietne sťažnosť, je povinný svoje stanovisko odôvodniť vo svojej vecnej odpovedi na zamietnutie.

Poskytovateľ služby je povinný uchovávať záznamy o reklamácii a kópiu odpovede po dobu piatich rokov.

12.2. Ďalšie možnosti presadzovania

Ak sa spotrebiteľský spor medzi poskytovateľom služby a zákazníkom počas rokovaní s poskytovateľom služby nevyrieši, má zákazník k dispozícii nasledujúce možnosti vynútenia práva:

 •                      Sťažnosti adresované orgánom na ochranu spotrebiteľa. Ak si zákazník všimne porušenie práv spotrebiteľa, je oprávnený podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu spotrebiteľa podľa miesta bydliska. Po posúdení sťažnosti orgán rozhodne o priebehu konania o ochrane spotrebiteľa.
  • Zmierovací výbor. Za účelom mimosúdneho, mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov týkajúcich sa kvality, bezpečnosti a uplatňovania pravidiel zodpovednosti za výrobky, ako aj uzavretia a plnenia zmluvy, môže zákazník začať konanie pred zmierovacím orgánom. Na účely pravidiel platných v Zmierovacom výbore je spotrebiteľom tiež mimovládna organizácia, cirkev, kondomínium, bytové združenie, mikropodniky, malé a stredné podniky, ktoré nakupujú, objednávajú, prijímajú, používajú, používajú alebo komerčne komunikujú, ponúkajú súvisiace s tovarom. príjemca.

- Súdne konanie. Zákazník je oprávnený vymáhať svoj nárok vyplývajúci zo spotrebiteľského sporu súdnou cestou v rámci občianskoprávneho konania podľa zákona IV z roku 1959 občianskeho zákonníka. a zákona V z roku 2013 o občianskom súdnom poriadku.

 1. Ostatné ustanovenia

13.1. Webový obchod Mia je informačný systém bežiaci na Shopify , jeho úroveň zabezpečenia je primeraná, nepredstavuje riziko, odporúčame vám však dodržiavať nasledujúce preventívne opatrenia: používať softvér na ochranu pred vírusmi a spywarom s aktuálnou databázou, inštalovať bezpečnostné aktualizácie operačného systému. Nákup na webovej stránke predpokladá, že zákazník si je vedomý technických a technických obmedzení internetu a akceptuje možnosť chýb spojených s touto technológiou.  

13.2. Poskytovateľ služieb podáva objednávky iba na množstvo použité v domácnostiach vo svojich špecializovaných obchodoch a online obchode.

13.3. Poskytovateľ služby je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť podmienky týchto VOP. Poskytovateľ služieb informuje používateľov o zmenách e-mailom skôr, ako nadobudnú platnosť. Keď sa zmeny prejavia, registrovaní používatelia ich musia pri prihlasovaní na server výslovne akceptovať, aby mohli používať tento web.

Lenti , 201 01 .01